W czwartek 23 czerwca 2016 o godz. 16.00 zapraszamy do Collegium Polonicum w Słubicach, sala 102 na walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia.

Przewidujemy następujący porządek obrad:

1. Powitanie

2. Zatwierdzenie porządku obrad, mile widziane są propozycje uzupełnień

3. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego zebrania w dniu 25.02.2016

4. Sprawozdanie z pracy Zarządu po 25.02.2016

5. Dyskusja otwarta na temat bieżącej działalności

6. Plany na II półrocze 2016 r.

7. Inne, ustalenie terminu kolejnego zebrania

Z prośbą o uzupełnienie punktów programu o Państwa życzenia i pomysły

i z najlepszymi pozdrowieniami

z upoważnienia Zarządu Roland Semik

Tutaj kliknij: Europejski wieczór z biografią 09.05.2016

Wideorelacja Rolanda Semika z Europejskiego wieczoru z biografią, zorganizowanego z okazji Dnia Europy 9 maja 2016 r. o godz. 18 w sali konferencyjnej Collegium Polonicum w Słubicach.

Uczestnicy: Barbara Weiser, Michael Kurzwelly, Grażyna Szurka i Dietrich Schröder. Moderacja: dr Krzysztof Wojciechowski. Organizatorzy: Fundacja rzecz Collegium Polonicum w Słubicach, stowarzyszenie My Life - erzählte Zeitgeschichte e.V. we Frankfurcie nad Odrą i Komisja Europejska w Polsce. Opieka organizacyjna m.in.: Marzena Słodownik, Marta Wankiewicz i Karolina Stanek.

Po części oficjalnej wywiązała się jeszcze dyskusja, w której udział wzięli m.in. wieloletni burmistrz Słubic Ryszard Bodziacki oraz prezes Słubicko-Frankfurckiego Centrum Kooperacji Sören Bollmann.

Terminy

Data

Godzina

Miejsce

Tytuł

Krótki opis

Wstęp

 Poniedziałek, 19.09.2016

 

 15:00

Budynek 1 

Opowiedziana historia życia

Hans Albeshausen, architekt we Frankfurcie nad Odrą

 wolny

 Poniedziałek, 10.10.2016

 

15:00

Budynek 1 

Opowiedziana historia życia

Therese Kätzmer, od 1964 pracownica biblioteki miejskiej we Frankfurcie nad Odrą

 wolny

 Poniedziałek, 21.11.2016

 

 15:00

 Budynek 1 

Opowiedziana historia życia

Fanny Schulz, animatorka kultury, pedagog tańca

  wolny

 

       

 

W czwartek 25 lutego 2016 o godz. 16.00 zapraszamy do Collegium Polonicum w Słubicach, sala 102 na walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia.

Przewidujemy następujący porządek obrad:

1. Powitanie

2. Zatwierdzenie porządku obrad, mile widziane są propozycje uzupełnień

3. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego zebrania w dniu 11.06.2015

4. Sprawozdanie z pracy Zarządu po 11.06.2015

5. Dopasowanie formy członkostwa wybranych członków Stowarzyszenia

6. Plany na rok 2016

7. Inne, ustalenie terminu kolejnego zebrania

Z prośbą o uzupełnienie punktów programu o Państwa życzenia i pomysły

i z najlepszymi pozdrowieniami

z upoważnienia Zarządu Roland Semik

Terminy

Data

Godzina

Miejsce

Tytuł

Krótki opis

Wstęp

 Poniedziałek, 15.02.2016

 

 15:00

 Budynek 1 

 Opowiedziana historia życia

 Dr. Wilfried Pröger, wieloletni radca miejski Frankfurtu nad Odrą ds. kultury

 wolny

 Poniedziałek, 14.03.2016

 

 15:00

 Budynek 1 

 Opowiedziana historia życia

 Siegfried Fiedler, przewodniczący klubu filmowego „Olga Benario“

 wolny

 Poniedziałek, 11.04.2016

 

 15:00

 Budynek 1 

 Opowiedziana historia życia

 Günter Fromm, historyk lokalny

  wolny

 Poniedziałek, 09.05.2016

 

 15:00

 Budynek 1 

 Opowiedziana historia życia

 Helga Glöckner-Neubert, znana pisarka z naszego regionu

  wolny