W ostatni wtorek 23 czerwca w budynku Collegium Polonicum po raz kolejny gościli przedstawiciele zaprzyjaźnionego z nami Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Gorzowa Wielkopolskiego. Z wielką serdecznością przywitał ich dyrektor placówki a jednocześnie przewodniczący My Life dr Krzysztof Wojciechowski.

W czwartek 11 czerwca o godz. 17 w budynku Collegium Polonicum w Słubicach odbyło się walne zgromadzenie członków My Life. Tematem wiodącym były zmiany w statucie Stowarzyszenia oraz przyjęcie dwujęzycznego polsko-niemieckiego regulaminu dla prowadzonego przez nas Archiwum Ludzkich Losów na parterze biblioteki Collegium Polonicum w Słubicach i gromadzącego już ponad tysiąc biografii ludzi pogranicza.

Inicjatorem przyjęcia regulaminu był wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Roland Semik, który przygotował stosowny projekt do dalszych konsultacji oraz zdał sprawozdanie z działalności Zarządu po ostatnim półroczu. Dwujęzyczny formularz wniosku o dostęp do zasobów Archiwum zostanie przyjęty na zebraniu Zarządu w dniu 23 czerwca. Część przyjętych zmian w statucie Stowarzyszenia zaproponował Urząd Skarbowy (Finanzamt) we Frankfurcie nad Odrą.

Przy okazji w poczet członków przyjęte zostały dwie nowe osoby, które współpracują z nami już od wielu miesięcy. Chodzi o Jenny Teichmann oraz Karolinę Stanek. Jenny Teichmann, wówczas jeszcze Dittberner, była główną redaktorką naszej publikacji z okazji 10 lat istnienia Stowarzyszenia (2014), zainicjowała stworzenie nowej, bardziej nowoczesnej strony My Life (2015) oraz prowadzi seminarium na temat opowieści biograficznej na Europejskim Uniwersytecie Viadrina. Karolina Stanek jest koordynatorką wieczorków z opowieścią biograficzną w bibliotece miejskiej w Słubicach (od 2014), jak i pomagała przy wielu innych projektach, m.in. przy organizacji jubileuszowego 50. spotkania z opowieścią biograficzną w bibliotece miejskiej we Frankfurcie nad Odrą (2015). Ogromnie cieszymy się na dalszą współpracę z obydwiema paniami!

W ostatni poniedziałek 18 maja 2015 r. o godz. 15:00 w Bibliotece Miejskiej Regionalnej przy Bischofstraße 17 we Frankfurcie nad Odrą odbyło się jubileuszowe 50. spotkanie z biografią ("Das Leben erzählen"). Chodzi o cykl spotkań z opowieścią autobiograficzną, odbywający się już od 2009 r. pod opieką byłej wiceprzewodniczącej zarządu "My Life" pani Helgi Grune. 

Przy okazji poniedziałkowej uroczystości, którą poprowadził przewodniczący "My Life" dr Krzysztof Wojciechowski, nie zabrakło oczywiście osób, które podzieliły się już swoimi historiami życia z lokalną społecznością. Swoim udziałem i krótkim przemówieniem zaszczycił nas ponadto nadburmistrz Frankfurtu nad Odrą dr Martin Wilke. Wszyscy obecni otrzymali od nas okazjonalną broszurę na temat dotychczasowych bohaterów projektu oraz wypili po lampce wina za dalszą pomyślność całego przedsięwzięcia.

Wydarzenie cieszyło się sporym zainteresowaniem lokalnych mediów, wśród których znalazły się m.in. gazeta "Märkische Oderzeitung" (http://www.moz.de/heimat/lokalredaktionen/frankfurt-oder/artikel9/dg/0/1/1391685/ ) oraz WMZ TV. Jeszcze raz Wszystkim Państwu i każdemu z osobna serdecznie dziękujemy za obecność, jak i za darowizny na rzecz dalszej działalności Stowarzyszenia!

Fot. Roland Semik.

Szanowni członkowie i przyjaciele Stowarzyszenia, w czwartek 11 czerwca 2015 r. o godz. 17 w budynku Collegium Polonicum w Słubicach, pokój 102 serdecznie zapraszamy do udziału w walnym zebraniu członków naszego Stowarzyszenia.

Tematem wiodącym najbliższego spotkania będzie przyjęcie dwujęzycznego polsko-niemieckiego regulaminu dla prowadzonego przez nas Archiwum Ludzkich Losów na parterze biblioteki Collegium Polonicum w Słubicach. W naszych zbiorach mieści się już ponad 1000 biografii, a to wymusza nowe rozwiązania i nowe regulacje prawne.

Przy okazji złożymy sprawozdanie z działalności w ostatnich 6 miesiącach, przedstawimy naszą majową broszurę na temat comiesięcznych spotkań biograficznych i opowiemy o najbliższych planach co do wystawy objazdowej na temat życia katolików w NRD, bo nadchodzące terminy zarezerwowane są już do wiosny 2016 r. W najbliższych miesiącach wystawa zagości w Neuzelle, Görlitz, Stralsundzie, Frankfurcie nad Odrą, Cottbus, Paderborn, a podczas jubileuszowego 100. Niemieckiego Dnia Katolików - w Nowym Ratuszu w Lipsku.

11 czerwca przewidujemy następujący porządek obrad:

1. Powitanie

2. Zatwierdzenie porządku obrad (wszelkie uwagi i propozycje są mile widziane

3. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego walnego zgromadzenia członków 05.12.2014

4. Sprawozdanie zarządu z działalności w ostatnim półroczu

5. Uchwała o zmianie statutu Stowarzyszenia (§2 ust. 1 zd. 2)

6. Uchwała o przyjęciu regulaminu dla Archiwum Ludzkich Losów

7. Plany działalności w II półroczu 2015

8. Inne, ustalenie terminu następnego walnego zgromadzenia członków 

Wstęp wolny, także dla osób spoza Stowarzyszenia!

Ostatni poniedziałek 18 maja był nie tylko terminem jubileuszowego 50. spotkania z biografią ("Das Leben erzählen"), ale i małej uroczystości, podczas której honorowym członkiem naszego Stowarzyszenia został  współpracujący z nami od lat dr Dirk Wissen, dyrektor Biblioteki Miejskiej i Regionalnej we Frankfurcie nad Odrą. 

Stosowną decyzję jednogłośnie podjęli wszyscy członkowie Zarządu. Dr Dirk Wissen otrzymał od nas kwiaty, oficjalny dyplom potwierdzający honorowe członkostwo, jak i podziękowania za dotychczasowe wsparcie. Tym samym został on pierwszym w historii honorowym członkiem "My Life - erzählte Zeitgeschichte" e.V.

Fot. Roland Semik.